NorthSpawn Arena

Säkerhet under eventet

Deltagarnas trygghet och välmående

Tillsammans med vår säkerhetspartner, Aros Trygghetsbevakning AB, gör vi NorthSpawn till ett säkert och tryggt evenemang. Anläggningen är under hela eventet bemannad med värdar och väktare för att skapa trygghet och bästa möjliga upplevelse. Du kan alltid vända dig till personalen på plats om du har några frågor.

Eventet är öppet 24 timmar per dag och för att hålla sig i form behöver deltagarna äta, dricka och vila ordentligt. På plats kommer det att finnas matförsäljning och sovutrymmen.

Av säkerhetsskäl är det ej tillåtet att sova under bord eller i gångar utan endast i avsedda sovutrymmen.

På grund av allergier är NorthSpawn en nötfri miljö. Har du andra allergier anmäler du dessa vid biljettbokning.

Skulle vi upptäcka att någon bryter mot reglerna eller är en fara för sig själv och/eller andra har NorthSpawns personal rätt att avvisa personen från eventet och vid behov kontakta behöriga myndigheter. Är personen under 18 år kontaktas alltid målsman.

 

Alkohol, droger och våld

NorthSpawn är en alkohol- och drogfri miljö med nolltolerans mot alla typer av våld och kränkningar. Skulle du bevittna någon form av våld eller trakasserier ska du omedelbart rapportera detta till en av värdarna på plats.

I enlighet med svensk lagstiftning är rökning är förbjuden i hela eventlokalen.

 

Brand och stöld

För att minska brandrisken ges LAN-deltagare restriktioner för hur elektronisk utrustning får användas. Det finns tydliga utrymningsvägar i lokalen som aldrig får blockeras.

Deltagande på eventet är på egen risk. NorthSpawn ansvarar inte för stöld eller olyckor som skulle kunna inträffa under eventet, men för att förhindra detta finns gott om personal på plats dygnet runt.

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om säkerheten kring eventet är du välkommen att kontakta någon i vårt team!

Kontakt