NorthSpawn Arena

VÄSTMANLAND & GAMING

NorthSpawn gör det roligare att vara en gamer i regionen

INDUSTRI, IT & SPEL

En stark industritradition och spännande nyetableringar gör Västmanland till en viktigt kugge i svenskt näringsliv.

Statusen som konkurrenskraftigt industrikluster är beroende av tillgång till rätt kompetens. Inte minst inom områden som IT och programmering där ett stort intresse finns att hitta kompetens i den allt mer snabbväxande gamingvärlden.

Fram till 2022 räknar man med att det kommer att saknas 70 000 personer inom IT-branschen i Sverige.

Aktiviteter inom E-sport och gaming är på stark frammarsch. Den globala marknaden förväntas växa från ca 696 M$ år 2017 till ca 1,5 md$ år 2020. Bara i Sverige engageras dagligen nästan 400 000 tittare, en siffra som inkluderar hela 15 % av landets 15–24-åringar.

Sverige ligger i framkant och har hela 54 proffs per miljon invånare, jämfört med 1 respektive 9 för Kina och USA. Här finns också världens största event för e-sport och gaming, DreamHack. Trots det saknas något likande och återkommande event i Mellansverige. Det vill vi ändra på med Northspawn!

MÖTEN & TILLVÄXT

NorthSpawn ska vara en levande mötesplats för spelare och programmerare och erbjuda en plattform för att skapa värdefulla kontaktytor mellan näringslivet och den kompetens som finns inom spelvärlden.

Ambitionen med NorthSpawn är att skapa ett årligt återkommande event som över tid blir en institution i regionens aktiviteter.

Eventet ska gå i linje med Västmanlands ambition om att vara en attraktiv region med högteknologisk kompetens och industrier i teknikens framkant.

Syftet med NorthSpawn är att bidra till regionens utveckling och att locka studenter, utbildad arbetskraft och etablering av nya företag till regionen.